Bedrijfsadvies op maat

Wij geven kosteloos hoogstaand bedrijfsadvies voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Nijmegen-Arnhem. We geven advies op vrijwel alle aspecten van bedrijven ten behoeve van het verbeteren van uw performance. Om een indruk te geven hebben wij voor enkele discipline hieronder een beknopt overzicht. Mocht uw vraagstuk niet binnen een bepaalde discipline vallen, dan kunt u ons toch benaderen voor een intake gesprek en zal worden gekeken wat wij voor u kunnen betekenen.
Ga naar Communicatie

Communicatie

Verbinding maken met klanten, de toegankelijkheid van uw bedrijf en sociale media: Communicatie is het contact met afnemers en andere partijen met het bedrijf. Door middel van dit contact maken ze kennis met het bedrijf en leren ze het bedrijf kennen. Wij kunnen de huidige communicatiekanalen met u evalueren en advies geven voor verbetering, of concreet advies geven over het opzetten van nieuwe communicatiekanalen.

Ga naar Structuur

Structuur

De structuur van de organisatie dient ervoor om doelen te bereiken door middel van taakallocatie, coördinatie en supervisie. Door een bewuste keuze voor een bepaalde bedrijfsstructuur kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Wij kunnen u informeren over de verschillende mogelijkheden en u ondersteunen bij de implementatie hiervan.

Ga naar Strategie

Strategie

De lange termijn visie, missie en planning van de organisatie. Strategie is kort gezegd het plan achter het bedrijf voor een langere periode. Wij kunnen uw huidige strategie met u evalueren, of u ondersteunen met het (her)formuleren van een strategie. Het hebben van een strategie geeft uw bedrijf sturing en richting, waardoor u en uw werknemers doelgerichter en efficiënter kunnen werken en zich kunnen identificeren met het bedrijf.

Marketing

Het evalueren van bestaande marketingactiviteiten en beleid of het opstellen van een marketingplan. Onder marketing verstaan wij alle activiteiten die afnemers aantrekken, behouden en waarde toevoegen voor zowel de eindgebruikers als uw bedrijf. Wij kunnen u helpen met het nemen van concrete stappen om uw marketing activiteiten te analyseren en te verbeteren.

Wie zijn wij

De Bedrijfskundewinkel

De Bedrijfskundewinkel, opgericht in 2011, is een stichting die door een groep enthousiaste en gemotiveerde studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen draaiende wordt gehouden. Als BKW willen wij de opgedane academische kennis graag in de praktijk brengen door bedrijven vooruit te helpen. Dit doen wij op diverse manieren; enerzijds behandelen wij doormiddel van projecten een vraagstuk/probleem waar een organisatie mee worstelt, anderzijds hebben wij brainstormsessies waarin een ondernemer een interessante vraag heeft waar wij, gedurende een brainstormsessie, zoveel mogelijk ideeën voor verzinnen. Al het advies dat gegeven wordt is en blijft kosteloos.

Bestuur & Adviseurs

Ieder lid van de Bedrijfskundewinkel heeft specialiteiten waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Blijf met de cursor op een foto van een van ons staan om de specialiteit te zien!

Bestuur 2017-2018

Hannah Weisz

Voorzitter
Bachelor Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik kijk graag mee op strategisch niveau en vind het interessant om marketing gerelateerde vraagstukken op te lossen.

Martijn Wijnhof

Secretaris
Bachelor Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik help u graag met graag met een passende aanpak voor een personeels- of positioneringsvraag(stuk)

Danny Jaquet

Penningmeester
Pre-master Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik help u graag met vraagstukken vanuit een strategisch financieel oogpunt, met duurzaamheidsaspecten.

Jacquelle Piels

Acquisitiemanager
Bachelor Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik denk graag mee in het bedenken van innovatieve businessmodellen en strategische oplossingen.

Adviseurs

Jesper Slaats

Adviseur
Master Business Analysis & Modelling — Specialiteit: Het systematisch en analytisch in kaart brengen van een dynamisch proces of probleem. Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in (het omgaan met) onzekerheid en het ontwerpen van adaptieve strategieën

Josan de Gouw

Adviseur
Master Business Administration: Organizational Design and Development — Specialiteit: Ik denk graag mee over vraagstukken of ideeën om uw organisatie en medewerkers te helpen organiseren en ontwikkelen!

Isabel Thuss

Adviseur
Bachelor Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik help u graag met vraagstukken rondom strategie, marketing en communicatie.

Festina Selmani

Adviseur
Pre-master Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik help u graag met het opstellen van een communicatieplan.

Britt Hermans

Adviseur
Pre-master Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik adviseer u graag over uw personeelsmanagement en ga op zoek naar de meest succesvolle organisatiestructuur.

Jeroen Verboom

Adviseur
Bachelor Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik vind het leuk om kritisch te kijken naar uw bedrijfsvoering en samen na te denken over marketinggerelateerde en innovatieve IT-oplossingen.

Marieke den Hartog

Adviseur
Bachelor Bedrijfskunde — Specialiteit: Ik help u graag met praktische oplossingen voor marketing en HRM gerelateerde vraagstukken.

Mark Lekkerkerker

Adviseur
Bachelor Bedrijfskunde

Menno ten Holder

Adviseur
Economie en Bedrijfseconomie / pre-master Bedrijfskunde — Specialiteit: Bij vraagstukken omtrent strategie en/of marketing ligt mijn passie en help ik u graag mee verder!

Sophie Bierens

Adviseur

Niki van Stralen

Adviseur

Katherina Damen

Adviseur

Ingeborg Kuipers

Adviseur

Daphne Engelgeer

Adviseur

Succesverhalen