De Bedrijfskundewinkel werkt met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor de diensten die zij uitvoeren. Eenmalige of structurele giften zijn hierom van belang voor het voortbestaan van de Bedrijfskundewinkel. Met een kleine bijdrage kunnen wij al hoop goede dingen doen. Zo willen wij graag nog verder groeien in bekendheid en professionaliteit.

Vindt u dat u als ondernemer goed geholpen bent door middel van een project of brainstorm sessie in het verleden? Of vindt u de Bedrijfskundewinkel gewoon een goed initiatief voor zowel ondernemers als studenten? Steun dan de Bedrijfskundewinkel. U kunt uw donatie overmaken op het rekeningnummer NL87 SNSB 0773 1788 99 ten name van St. Bedrijfskundewinkel.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial