Bedrijfsadvies op maat

Wij geven kosteloos hoogstaand bedrijfsadvies voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Nijmegen-Arnhem. We geven advies op vrijwel alle aspecten van bedrijven ten behoeve van het verbeteren van uw performance. Om een indruk te geven hebben wij voor enkele discipline hieronder een beknopt overzicht. Mocht uw vraagstuk niet binnen een bepaalde discipline vallen, dan kunt u ons toch benaderen voor een intake gesprek en zal worden gekeken wat wij voor u kunnen betekenen.
Ga naar Communicatie

Communicatie

Verbinding maken met klanten, de toegankelijkheid van uw bedrijf en sociale media: Communicatie is het contact met afnemers en andere partijen met het bedrijf. Door middel van dit contact maken ze kennis met het bedrijf en leren ze het bedrijf kennen. Wij kunnen de huidige communicatiekanalen met u evalueren en advies geven voor verbetering, of concreet advies geven over het opzetten van nieuwe communicatiekanalen.

Ga naar Structuur

Structuur

De structuur van de organisatie dient ervoor om doelen te bereiken door middel van taakallocatie, coördinatie en supervisie. Door een bewuste keuze voor een bepaalde bedrijfsstructuur kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Wij kunnen u informeren over de verschillende mogelijkheden en u ondersteunen bij de implementatie hiervan.

Ga naar Strategie

Strategie

De lange termijn visie, missie en planning van de organisatie. Strategie is kort gezegd het plan achter het bedrijf voor een langere periode. Wij kunnen uw huidige strategie met u evalueren, of u ondersteunen met het (her)formuleren van een strategie. Het hebben van een strategie geeft uw bedrijf sturing en richting, waardoor u en uw werknemers doelgerichter en efficiënter kunnen werken en zich kunnen identificeren met het bedrijf.

Marketing

Het evalueren van bestaande marketingactiviteiten en beleid of het opstellen van een marketingplan. Onder marketing verstaan wij alle activiteiten die afnemers aantrekken, behouden en waarde toevoegen voor zowel de eindgebruikers als uw bedrijf. Wij kunnen u helpen met het nemen van concrete stappen om uw marketing activiteiten te analyseren en te verbeteren.

Bestuur & Adviseurs

Bestuur 2020-2021

Alex Dolman

Voorzitter
Bedrijfskunde – RU

Mara Janssen

Secretaris
Bedrijfskunde – RU

Lars van Gelder

Penningmeester
Economie – RU

Mees Hoogendijk

Acquisitiemanager
International Business Administration – RU

Adviseurs

Danee Lenaerts

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Demi Karafillakis

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Demi Lennertz

Adviseur
Recht & Management – RU

Emma Bandell

Adviseur
Economie – RU

Friso van der Hoek

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Ilse Terpstra

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Jori Kuijpers

Adviseur
Economie – RU

Julia Verlaat

Adviseur
Pre-master Bedrijfskunde – RU

Linde Bakker

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Marloes Israels

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Sam Wennink

Adviseur
Business Administration – RU

Simon Tak

Adviseur
Master Strategic Management – RU

Stef van Hulst

Adviseur
Business Administration – RU

Tiemen Hoff

Adviseur
Business Administration – RU

Tobias Ubink

Adviseur
Bedrijfskunde – RU

Henne Hagenaar

Adviseur
Bedrijfskunde RU – 3e jaar

Succesverhalen