Bedrijfskundewinkel organiseert elke maand, in samenwerking met StartUp, een brainstormsessie, waar ondernemers met een meer afgebakend vraagstuk een boost aan ideeën kunnen opdoen. Deze brainstorms zijn gericht op het beantwoorden van vragen, waarbij een grote hoeveelheid ideeën is gewenst. Hierbij worden verschillende mogelijkheden opgeschreven op post-it’s, waarna deze kort worden toegelicht door de student-consultant die het bedacht heeft. Vervolgens wordt deze post-it op een groot A2 vel papier geplakt, zodat voor de ondernemer alle ideeën op één A2 vel papier hangen. Na de stroom aan ideeën, mag er door de ondernemer een keuze worden gemaakt van twee tot vier ideeën die hij graag nog verder uitgewerkt wilt hebben. Vervolgens worden onze student-adviseurs opgedeeld in groepen, waarbij elke groep de taak krijgt om één van de gekozen ideeën uit te werken en meer concrete mogelijkheden hierbij te verzinnen. Ook deze uitgewerkte ideeën zullen daarna kort door het groepje worden toegelicht, waarna al deze informatie bij de ondernemer terecht komt. Uiteraard wordt er ook meegeschreven door onze secretaris en zult u als ondernemer ook de notulen meekrijgen van alle ideeën en toelichtingen van de student-consultants. Ook de post-its mag u meenemen, om zo nog een keer door alle ideeën heen te gaan.
Foto’s van voorgaande brainstorms

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial